Home » مقالات by Charles Baudelaire
مقالات Charles Baudelaire

مقالات

Charles Baudelaire

Published
ISBN : 9786009009312
Paperback
288 pages
Enter the sum

 About the Book 

بودلر به مانند بسیاری از شاعران و نویسندگان فرانسوی پیشرو در قرن نوزدهم بخشی از عمر خود را وقف نقادی کرد. در واقع با بررسی یک نمایشگاه بود که اولین تجربه ادبیاش را پدید آورد. و مهم این که او حتی در همان آغاز در سال 1845، فریادزنان در پی هنرمند نقاشیMoreبودلر به مانند بسیاری از شاعران و نویسندگان فرانسوی پیشرو در قرن نوزدهم بخشی از عمر خود را وقف نقادی کرد. در واقع با بررسی یک نمایشگاه بود که اولین تجربه ادبی‌اش را پدید آورد. و مهم این که او حتی در همان آغاز در سال 1845، فریادزنان در پی هنرمند نقاشی بود که بتواند وجهه قهرمانی زندگی مدرن را به تصویر درآورد. از همین رو او کنستانتین ژای را یافت و در مقاله مهم‌اش «نقاش زندگی مدرن» ستایش‌اش کرد. مقالات دیگر بودلر در این کتاب، مطالعات گسترده و مهم او از دلاکروا و آلن پو -که بودلر از آنها به عنوان قهرمانان هم روزگارش یاد می‌کند- و جستارهای کلی‌تری در باب «اسباب بازی» و «هنر فلسفی» و مجموعه‌ای از نوشته‌های نقادانه او است. مجموعه حاضر، پژوهش جذابی است در مهمترین ایده‌ها و سرآمدان دنیای انتقادی بودلر؛ شاعر بزرگی که ملقب به «پدر نقد هنر مدرن» است. کتاب حاضر نه تنها به بهترین وجهی ما را با بخش مهمی از دنیای هنر، ادبیات و نقادی فرهنگ آشنا می‌سازد، بلکه به دلمشغولی‌های فکری و خلاقانه بودلر و دوران او نیز پرتو می‌افکند.